Home » Posts tagged with "awadhi-poems-on-corruption"

झाड़ै रहो कलक्टरगंज- कौआ कान लइगा..

पंकज शुक्ल झाड़ै रहो कलक्टरगंज कौआ कान लइगा.. पंकज शुक्ल नई फौज क मुंहि मा हिंदी सिनेमा क्यारौ खून लागि चुका है। इ पंचै प्रोड्यूसर केरि जेब त अखिरी चवन्नी निकारै क चक्कर म याक अइसे पेशा क बदनाम कई दीन्हेनि, जेहि कि धार तेरे काल्हि लगे... 
© 2010 BiharDays    
   · RSS · ·